Als christenen horen we bij elkaar. We zijn aan elkaar gegeven om elkaar te helpen.

Dit is een wezenlijk onderdeel van het gemeenteleven. Daarom vinden we het ook belangrijk dat mensen zich aansluiten bij een groeigroep. Daar is namelijk ruimte voor persoonlijke aandacht, bemoediging en gebed voor eventuele problemen die zich in iemands leven kunnen voordoen.

Voor complexere situaties of pastorale hulpvragen beschikken we in de Levend Evangelie Gemeente over getrainde pastorale teams. Elk team bestaat uit twee personen. Dit zijn geen professionele hulpverleners, maar wel gemeenteleden die een cursus ‘pastorale counseling’ hebben gevolgd en/of in enkele gevallen jarenlange ervaring hebben in het begeleiden van mensen. Het pastorale begeleidingsproces richt zich met name op het doorgeven en toepassen van handvatten en principes vanuit Gods Woord. Niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen en jeugd bieden wij pastoraat aan. 

Contact

Het pastoraat voor volwassenen wordt gecoördineerd door Ans & Rinse Conradie. Heb je een pastorale hulpvraag en ben je betrokken bij onze gemeente, neem dan contact op via 020-6533887 of stuur een bericht naar pastoraat@leg.nl

Het jeugd- en kinderpastoraat wordt gecoördineerd door Martijn en Christine de Graaf. Heb je een vraag of wil je meer weten dan kun je mailen naar kinderpastoraat@leg.nl of jeugdpastoraat@leg.nl