Midden- en bovenbouw: groep 4 t/m 6 & groep 7 t/m 8

1e en 3e zondag: 10.00 – 12.00 uur in zaal 2 
2e en 4e zondag: tot 10.30 uur in de grote zaal, daarna kleine groepjes
Kinderdienst

Op de 1e en 3e zondag van de maand hebben de kinderen van de midden- en bovenbouw eerst gezamenlijk een zang- en aanbiddingsdienst in de grote kinderzaal (zaal 2). Onder leiding van een aanbiddingsleider en de kinderband zingen we liederen en aanbidden God. Naast zang en dans doen de kinderen ook regelmatig actieve spelletjes. Daarna gaan de twee groepen uiteen om op hun eigen niveau met een bijbels thema aan de slag te gaan. Voor de kinderen van groep 7 en 8 is er een verdiepingsprogramma waarbij de meningsvorming van Bijbelse en maatschappelijke onderwerpen wordt gestimuleerd.

Kleine groepjes

Op de 2e en 4e zondag van de maand gaan de kinderen eerst met hun ouders of verzorgers mee naar de grote zaal. Rond 10.30 uur is het tijd voor limonade, waarna de kinderen in een klein groepje bij elkaar komen onder leiding van een volwassen groepsleider. Hier behandelen ze met elkaar een bijbels thema. Er is natuurlijk ook ruimte om elkaar te leren kennen en vriendschappen te versterken. Bovendien zijn de kleine groepjes de plek bij uitstek waar we kinderen kunnen leren om God te ontmoeten en naar Hem te luisteren. We geven de kinderen steeds mee dat God zo ontzettend creatief is dat Hij meerdere manieren heeft om Zich te laten kennen.