Zorg voor elkaar

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de universele kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven we concreet gestalte aan de bijbelse boodschap. In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar zorg voor de zwakste.

Binnen onze gemeente vindt het zorgen voor elkaar primair binnen de groeigroepen plaats. We geloven dat de groeigroep een ideale setting vormt waarbinnen onze relatie met God en met elkaar meer betekenis kan krijgen, door elkaar te helpen, elkaar te steunen en van elkaar te leren. De groeigroep is echter niet altijd capabel om elke nood aan te pakken. Daarom kennen we in de gemeente een coördinator diaconie.

Praktische hulp

De diaconale hulpverlening is gericht op het lenigen van serieuze praktische nood. De hulpverlening kan een tijdelijk dan wel incidenteel karakter hebben. Blijkt dat er sprake zal zijn van een langdurige behoefte aan hulp, dan zal gekeken worden of er een beroep gedaan kan worden op professionele hulpinstanties.

De hulpverlening kan o.a. bestaan uit:

• Begeleiding naar hulpinstantie(s)
• Vervoer van en naar zieken- of verzorgingshuis bij het ontbreken van familie om hiervoor zorg te dragen
• Kleine technische klussen aan huis
• Kleine verhuizingen of afvoeren van inboedels
• Hulp bij financiële vraagstukken, administratie, correspondentie, budgetteringsproblemen en schuldsanering
• Kortdurende huishoudelijke ‘assistentie’ bij niet beschikbaar komen van hulp van een ‘thuiszorg’ instantie
• Hulp bij het vinden van ‘goedkope’ diensten en materialen, bijvoorbeeld voor de inrichting van een woning.

Contact

Voor vragen over het diaconaat kun je mailen naar Lydia@leg.nl.