Een toerustingscursus over het werk en de gaven van de Heilige Geest.

Het is ons verlangen om meer christenen bekend te maken met de heilige Geest en zijn gaven. Onderstaande bijbelteksten onderbouwen onze motivatie:

Romeinen 8:14 en 19 (HSV) – Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God… Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.

1 Cor 4:20 – Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht.

1 Cor 14:1 – …verlang ernstig naar de geestelijke gaven….

Cursusdata 

De trainingsschool omvat zes avonden en twee zaterdagen om de gaven, de kracht en de leiding van de heilige Geest te bestuderen én te beoefenen. Ook bevrijding en reiniging komen aan de orde. 

Donderdag 14 februari Gods plan (Heilige Geest, gaven, leiding)
Donderdag 28 februari Doop in de Heilige Geest en klanktaal
Donderdag 14 maart Profetie, kennis en wijsheid
Donderdag 28 maart Geestelijke strijd
Zaterdag 30 maart Reiniging en bevrijding
Donderdag 11 april Genezing
Zaterdag 20 april Prayer Station Amsterdam
Donderdag 25 april Getuigenissen en zegenen

 
De donderdagen gaan om 20.00 uur van start, vanaf 19.45 uur ben je welkom voor een kopje koffie of thee. De zaterdagen zijn vanaf 10.00 uur. 

Aanmelden en meer info

Wil je meer info of je aanmelden, stuur dan een e-mail naar: info@leg.nl. Kosten voor de cursus zijn € 15,-. Dit is inclusief cursusmap. 

Christenen uit alle kerken zijn welkom, als je er maar naar verlangt om meer van God te willen ontvangen en door te geven.