Zendelingen

Als Levend Evangelie Gemeente hebben wij naar diverse landen zendelingen uitgezonden. Verspreid over de hele wereld werken zij voor diverse organisaties en/of stichtingen. Afhankelijk van het land waar zij werken kunnen zij openlijk het evangelie verkondigen dan wel ‘undercover’ in een land aanwezig zijn om door middel van gebed en het aangaan van vriendschappen mensen de liefde van Jezus door te geven. Niet alle zendelingen kunnen worden genoemd, omdat een aantal van hen in ‘gesloten’ landen woont.

Abner en Tabitha Cavan – Filipijnen
Abner en Tabitha wonen en werken op de Filipijnen. Daar geven zij met een team leiding aan twee stabiele gemeenten in Cebu. Dag en nacht zetten zij zich samen met andere teamleden in voor sloppenbewoners, daklozen, zieken, drugsverslaafden en prostituees, waaronder veel tienermeisjes. Ook worden jongeren ondersteund om een goede schoolopleiding te doen. Lees meer over het werk van Abner en Tabitha op de website www.ststephenssociety.com.

Nieuwsbrief Abner en Tabitha Cavan – december 2019

Ilja Witte – Roemenië
Ilja woont in Roemenië en werkt daar voor Stichting Phoneo, een christelijke organisatie die zich richt op de hulpverlening aan de Roma-zigeunerbevolking. Ilja geeft leiding aan een wijkprogramma, zet zich in voor Roma-kinderen in het inloophuis Casa Ana en begeleidt diverse kinderen naar school. Ook is zij medeverantwoordelijk voor de planning en beleidsontwikkeling van de stichting.

Nieuwsbrief Ilja Witte – oktober 2019

Cor en Grace Koelewijn – Oeganda
Cor en Grace wonen met hun dochters Joy en Efi en hun zoon Francis in Tororo, dat in het oosten van Oeganda ligt. Daar bouwen zij aan het kinderdorp Kimbilio, dat schuilplaats betekent. Hun grootste doel in hun leven is zoveel mogelijk weeskinderen een toekomst te geven door ze onderwijs en onderdak aan te bieden, kleding en een warm thuis.

Lees meer over het project van Cor en Grace op de website www.heart4children.org.

Nieuwsbrief Cor en Grace Koelewijn – mei 2019

Chris en Mirjam Klop – Servië
Chris en Mirjam wonen met hun twee dochters in Servië. In een klein team van Jeugd met een Opdracht verrichten zij hier pionierswerk. Chris en Mirjam hebben een hart voor jongeren en organiseren diverse activiteiten om te getuigen van de liefde van Jezus. Ook zijn ze eindverantwoordelijk voor alle Discipelschap Trainingsscholen in Centraal-Europa. Zie ook www.ywamserbia.com.

Nieuwsbrief Chris en Mirjam Klop – december 2019

 

Tim en Gicely van Egmond – Brazilië
Tim van Egmond is stafmedewerker van Jeugd met een Opdracht in Recife, Brazilië. Hij zet zich in om mensenhandel en kinderprostitutie te bestrijden. De projecten waarbij hij betrokken is, zijn voornamelijk preventief. Hij geeft onder andere les op scholen om kinderen voor te lichten over de gevaren van mensenhandel.

Nieuwsbrief Tim en Gicely van Egmond – december 2019

Hille van Dam – Sierra Leone
Hille woont in het oosten van Sierra Leone. Hij werkt samen met Christians in Action Mission en geeft o.a. een cursus Praktisch christen-zijn in het Kono-district. Discipelschaptraining, gemeentestichting en ontwikkelingswerk ter ondersteuning van de plaatselijke gelovigen staan centraal in de training.

Nieuwsbrief Hille van Dam – september 2019

Cameron en Jenny Mendes
Cameron is aanbiddingsleider en schrijft zelf aanbiddingsliederen in Hindi. Cameron en Jenny geven wereldwijd concerten met de Yeshua Band en weten mensen met hun liederen te raken. Daarnaast zijn ze betrokken bij Project WONAAM. Vanuit WONAAM worden kinder- en babyartikelen gemaakt, met het doel om meisjes die het slachtoffer zijn geworden van gedwongen prostitutie weer aan een baan te helpen. 

Nieuwsbrief Cameron en Jenny Mendes – december 2019

Cristina Buliga – Roemenië
Cristina heeft in Nederland gezien dat het merendeel van de vrouwen die in de prostitutie werken afkomstig is uit Roemenië. Zij heeft van God de opdracht ontvangen om in Roemenië op scholen en in kerken preventieonderwijs te geven aan jonge mensen. Zij vertelt hen dat zij kostbaar zijn in Zijn ogen en dat Hij plannen van vrede voor hen heeft om hen een hoopvolle toekomst te geven.

Nieuwsbrief Cristina oktober 2019

Maryse van Balen 
Maryse van Balen is betrokken bij Jeugd met een Opdracht en zet zich als staf in voor de Urban Presence DTS (Discipelschap Trainingsschool). Haar passie is om jongeren te discipelen en te trainen en hen te begeleiden op outreaches naar Azië. Kijk voor een laastste update over haar werk op marysevanbalen.com.

Nieuwsbrief Maryse van Balen – december 2019

Freek en Angelique van Balen 
Freek en Angelique van Balen zijn nationaal leiders van Jeugd met een Opdracht Nederland. Gedreven door de liefde voor Jezus zetten zij zich vol passie in voor jonge mensen. De hoofdfocus is discipelschap en training die transformatie brengt in levens van jonge mensen. Ze wakkeren de opdracht aan om de natiën te bereiken met het evangelie. Hun grootste verlangen is om mensen visionair uit te dagen en aan te vuren om datgene te doen waarvoor Jezus hen geroepen heeft. 2 Timotheüs 1:6: “Wakker jouw gave aan”. Kijk voor meer informatie over het werk van Freek en Angelique op www.zending.eu

Nieuwsbrief Freek en Angelique van Balen – december 2019

Thuisfrontcommissie

Iedere zendeling heeft een Thuisfrontcommissie die de geestelijke en materiële belangen van zijn/haar zendeling behartigt.

Meer informatie

Wil je meer weten over de zendelingen, neem dan ook eens een kijkje op de zendingsborden in de hal. Heb je vragen over de zendelingen of het zendingsbeleid van de gemeente dan kun je een mailtje sturen naar zending@leg.nl