Iedere zondagmorgen komen we om 10.00 uur bij elkaar. Je bent van harte welkom!

Aanbidding

Tijdens de samenkomst is er veel tijd voor lofprijzing en aanbidding. We zingen eigentijdse liederen en willen God de eer geven. De liederen worden begeleid door een enthousiaste band. Je zult merken dat er mensen zijn die tijdens het zingen op hun eigen manier uiting geven aan hun liefde voor God. Sommigen zitten, anderen staan, klappen of steken hun handen omhoog. Ook zijn er momenten waarop je God met je eigen woorden kunt eren.

Preek

Tijdens de samenkomst is er altijd een eigentijdse preek om je op te bouwen en meer over de Bijbel en God te leren. Meestal spreekt Martijn Piet, onze voorganger, soms zijn er ook sprekers van buiten de gemeente.

Gebed

Wanneer er een nood in je leven is, zijn er mensen van het gebedsteam die graag met jou willen bidden. Aan het eind van de dienst staan zij vooraan bij het podium en kun je vrijblijvend naar hen toe lopen om samen met hen te bidden.

Vertaling

De samenkomsten worden vertaald in het Engels en op verzoek ook in het Spaans. Bij de receptie kun je hiervoor een headset afhalen.

Koffie

De dienst is rond 12.00 uur afgelopen. Wij vinden het fijn als je een kopje koffie of thee blijft drinken om andere mensen te ontmoeten. Wanneer je nieuw bent kun je altijd terecht bij het Meeting Point in de hal. Hier staan mensen van het welkomstteam die je graag te woord staan en verder willen helpen.

Kinderen en jeugd

Elke zondag is er een uitgebreid programma voor kinderen. Voor baby’s en dreumesen is er oppas. Lees de informatie rustig door zodat je weet naar welke ruimte je je kind voor de dienst kunt brengen. Voor jongeren vanaf de brugklas is er elke 2e en 4e zondag een jeugddienst in zaal 2. 

Bijzondere diensten

Soms zijn er bijzondere diensten. Zo vieren we elke eerste zondag van de maand avondmaal. Wanneer jij gelooft dat Jezus voor jouw zonden is gestorven, ben je van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Ook zijn er diensten waarin kleine kinderen worden opgedragen of mensen worden gedoopt.

Aanbiddingsavond

Naast de samenkomsten op zondagochtend hebben we elke derde zondag van de maand om 19.30 uur een aanbiddingsavond. Tijdens deze avonden staat lofprijs en aanbidding centraal. We zingen liederen met elkaar, willen God alle eer geven en ook luisteren wat de Heilige Geest tot ons of de gemeente wil zeggen.