Missie

Mensen brengen in relatie met God en met elkaar

 

Visie

Onze visie is dat de Levend Evangelie Gemeente zal zijn:

Een wervende gemeente

waar mensen tot redding, genezing, en bevrijding komen

Een liefdevolle gemeente

waar mensen met elkaar omgaan als één familie


waar mensen vol zijn van geloof, hoop, liefde, genade en goedheid

Een opbouwende gemeente

waar Gods waarheid in heldere bewoordingen en met autoriteit verkondigd wordt

waar mensen toegerust worden voor hun bediening in de gemeente en de wereld

Een missionaire gemeente


waar bewogenheid is voor, en betrokkenheid is met mensen in fysieke en geestelijke nood in de eigen omgeving en in de naties van de wereld, in het bijzonder Israël.


die invloed heeft op haar omgeving

Een aanbiddende gemeente


waar de manifeste, zichtbare, voelbare tegenwoordigheid van God aanwezig is


waar God geëerd wordt met spontane lofprijzing en aanbidding