Wanneer jij de Levend Evangelie Gemeente een warm hart toedraagt en een gift wilt overmaken, dan kan dat naar:

NL22 RABO 0300190506

NL56 INGB 0001359922
T.n.v. Levend Evangelie Gemeente, Aalsmeerderbrug.

De Levend Evangelie Gemeente is geregistreerd als ANBI. Giften aan de gemeente zijn aftrekbaar van de belasting.

Kamer van Koophandel nr: 50165100