Hugo en Tirtza Buitenhuis

Plaats : Aalsmeer
Dag van de week : Woensdag
Frequentie : 2e en 4e van de maand
Leeftijdscategorie : volwassenen
Soort groep : gemengde groep
Telefoonnummer : 0297-347018
E-mailadres : hobs@xs4all.nl

Omschrijving : We zijn een themagroep die de Thora bestudeert.

Ron & Iefke Borgman en Jan de Waal

Plaats : Aalsmeer
Dag van de week : Woensdag
Frequentie : tweewekelijks
Leeftijdscategorie : volwassenen
Soort groep : gemengde groep
Telefoonnummer : 0297-345438
E-mailadres : roneniefke@gmail.com

Omschrijving : Wij zijn een groeigroep vooral bestemd voor mensen die pas christen zijn, of van de Alpha-cursus of Discipelschapcursus af komen. We werken met divers materiaal en behandelen wat er op dat moment leeft onder de groepsleden.

Bob en Annemarie Vreugdenhil

Plaats : Cruquius
Dag van de week : Donderdag
Frequentie : 1e en 3e van de maand
Leeftijdscategorie : volwassenen
Soort groep : gemengde groep
Telefoonnummer : 023-5581722
E-mailadres : bam.vreugdenhil@kpnplanet.nl

Omschrijving : We willen mensen laten weten en ervaren dat zij geliefde kinderen van God de Vader zijn. Ook willen we een plaats zijn waar iedereen zich ‘thuis’ voelt en ieder zijn eigen plek heeft (huisgezin van God). De groep is een plaats waar groei naar volwassenheid mogelijk is en waar een ieder geholpen en begeleid wordt bij het zoeken naar en functioneren in ieders bestemming. Ook willen we de grote opdracht uitvoeren: getuigen zijn. Daarnaast zetten we ons zoveel mogelijk als groep in voor het organiseren van encounterweekenden.

Jan Anthonie en Beryl Voorhoeve

Plaats : Aalsmeer
Dag van de week : Donderdag
Frequentie : tweewekelijks
Leeftijdscategorie : volwassenen
Soort groep : gemengde groep
Telefoonnummer : 0297-267249
E-mailadres : jabes7@kpnplanet.nl

Omschrijving : Onze groeigroep is heel divers. Zowel echtparen als alleenstaanden bezoeken de groep. De leeftijd varieert van eind 20 tot 60+. We willen een groep zijn die echt bij elkaar betrokken is, zowel geestelijk als praktisch. Als er verhuisd wordt dan verhuizen we met elkaaar, we helpen zoeken naar woonruimte, genieten van elkaars vakantiefoto’s en eten regelmatig met elkaar. Op de groeigroepavonden bespreken we de preken van de zondagse dienst. Een aantal keer hebben we ook vanuit een boek (diepe) studies gedaan.

Bert en Berna Bartels

Plaats : Zevenhoven
Dag van de week : Woensdag
Frequentie : tweewekelijks
Leeftijdscategorie : volwassenen
Soort groep : gemengde groep
Telefoonnummer : 0172-538948
E-mailadres : bernavrijh@gmail.com

Omschrijving : Wij zijn een gemengde groep, onze leeftijd varieert van 40 tot 75 jaar. Wij vinden relatie heel belangrijk en proberen er voor elkaar te zijn. Tijdens de Bijbelstudie delen we ons hart met elkaar. We houden er ook van om iets leuks met elkaar te ondernemen. Elk initiatief is bespreekbaar. En wij dagen uit om uit te stappen, bijvoorbeeld met een Prayer Station of andere vorm van outreach.

Bert Janbroers en Dick Biesheuvel

Plaats : Aalsmeer
Dag van de week : Maandag
Frequentie : wekelijks
Leeftijdscategorie : senioren
Soort groep : gemengde groep
Telefoonnummer : 06-19655640
E-mailadres : bertbmw@hotmail.com

Omschrijving : Wij zijn een seniorengroep en komen iedere maandagochtend van 9.30 tot 11.45 uur bij elkaar. We beginnen met het zingen van liederen en aanbidden God. Verder bespreken we de preek van de zondagse dienst, lezen uit de Bijbel en bidden voor elkaar. En natuurlijk genieten we van de koffie.

Vincent en Heather Zandvliet

Plaats : Leiden
Dag van de week : Woensdag
Frequentie : wekelijks
Leeftijdscategorie : volwassenen
Soort groep : gemengde groep
Telefoonnummer : 071-8892437
E-mailadres : vincent@leg.nl

Omschrijving : Neem gerust contact met ons op. Je bent van harte welkom!

Frans Overvliet

Plaats : Aalsmeer
Dag van de week : Woensdag
Frequentie : tweewekelijks
Leeftijdscategorie : volwassenen
Soort groep : gemengde groep
Telefoonnummer : 0297-342714
E-mailadres : fovervliet@solcon.nl

Omschrijving : We vinden het belangrijk om elkaar te bemoedigen en van elkaar te leren. Ook moedigen we elkaar aan om in het dagelijks leven toe te passen wat we op zondag hebben gehoord. We komen samen ten huize van Arjan en Rika van der Kraan