Een toerustingscursus over het werk en de gaven van de Heilige Geest.

Het is ons verlangen om meer christenen bekend te maken met de heilige Geest en zijn gaven. Onderstaande bijbelteksten onderbouwen onze motivatie:

Romeinen 8:14 en 19 (HSV) – Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God….   Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.

1 Cor 4:20 – Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht.

1 Cor 14:1 – …verlang ernstig naar de geestelijke gaven….

Cursusdata 

De trainingsschool omvat acht avonden en twee zaterdagen om de gaven, de kracht en de leiding van de heilige Geest te bestuderen én te beoefenen. Ook bevrijding en reiniging komen aan de orde. De data van de eerstvolgende cursus zijn nog niet bekend.

Cursusleiding

De avonden worden geleid door Martijn Piet, Wim van Putten en Walter van Wijk. Deze laatste is tevens cursusleider.

Aanmelden en meer info

Wil je meer info of je aanmelden, stuur dan een e-mail naar: info@leg.nl. Kosten voor de cursus zijn € 15,-. Dit is inclusief cursusmap. Het bedrag kan op de eerste avond contant of per machtiging worden voldaan.

Christenen uit alle kerken zijn welkom, als je er maar naar verlangt om meer van God te willen ontvangen en door te geven.