Encounterdagen

Als ambassadeurs van Gods Koninkrijk hebben wij allen toerusting en bemoediging nodig om een goede discipel van Jezus te zijn om in ons dagelijks leven de wereld om ons heen te kunnen dienen. Het is daarom goed om regelmatig tijd apart te zetten voor een ontmoeting met de Koning der koningen en door Hem gesterkt en opgebouwd te worden.

Dit najaar zullen de encounterdagen worden gehouden op vrijdagavond 10 november en zaterdag 11 november 2017.

Aan het begin van het jaar sprak God dat Hij in 2017 ruimte gaat geven om te kunnen uitbreiden. We zullen dit thema nu verder uitwerken onder de titel ”Bouwen ondanks tegenstand” aan de hand van de geschiedenis van Nehemia.

Tijdens deze dagen zullen we de Koning ontmoeten in aanbidding, in gebed, in onderwijs, in gesprekken met elkaar (in kleine groepjes), maar vooral in de praktijk door de Heilige Geest toe te staan Zijn werk in ons te doen. Ontmoetingen met de Koning veranderen ons leven!

Bob en Anne-Marie Vreugdenhil geven leiding aan deze dagen.

Tijd en plaats
De encounterdagen worden gehouden in de kleine zaal van de LEG en beginnen vrijdagavond om 19.30 uur (koffie/thee vanaf 19.00 uur). Op zaterdag beginnen we om 09.30 uur. (beide dagen eindigen om ca. 22.00 uur). De kosten bedragen  € 15,00 per persoon, incl. koffie/thee/frisdrank en lunch en diner op zaterdag.

Aanmelden
Je kunt je opgeven via info@leg.nl of via bam.vreugdenhil@kpnplanet.nl (Bob en Anne-Marie Vreugdenhil).